For five

5 bitnih faktora koji mogu uticati na efikasnost YouTube video oglasa

Mobile phone laying on humans hand with video preview above
Reading Time: 2 minutes

Povećajte efikasnost YouTube video oglašavanja

Video format nije uvijek najomiljeniji kod svih marketara ali je sigurno jedan od učinkovitijih formata za oglašavanje u onlineu i sigurno u tradicionalnom marketingu.
Ovdje ću se pokušati osvrnuti na 5 bitnih elemenata koji su se kroz iskustvo u radu pokazali kao bitni pa sugerišem da ih uzmete u obzir prilikom osmišljavanja i produkcije video reklama (video oglasa).

1. U prvih 3-5 sec videa treba da se nalazi glavna poruka i spominjane brenda
Prilikom kreiranja ne zaboravite spomenuti brand ime i glavnu poruku u prvih 5 sec videa. Tada još uvijek imate pažnju osobe kojoj se vaš video oglas prikazuje. Ukoliko ste zainteresovali osobu u prvih 5 sec onda ste sebi otvorili jedinstvenu priliku za dodatnu komunikaciju. Iskoristite je! 😉

2. Pažljivo odaberite audio pozadinu koja u mnogome određuje performanse video oglasa
Audio pozadina (muzika) je možda najbitniji segment video oglasa. Iskustvo je pokazalo da video oglasi sa dinamičnom, brzom audio pozadinom imaju veću stopu pažnje gledaoca. Odnosi se na video oglase prodajnog ili brand awareness karaktera. Primjetno je da video oglasi u kojima je scenario takav da je priča ispunjena emotivnom notom, imaju dobre zabilježene rezultate i sa manje dinamičnom, sporijom audio pozadinom.

3. Brze izmjene ili tranzicija scena daju veću stopu pregleda videa
Jedan od bitnih faktora kod kreiranja video oglasa je dinamika a tu najviše mislim na izmjene scena. Kvalitet snimljenih scena može da bude nešto lošiji od najboljeg ali dinamika videa treba da drži pažnju gledaoca. Uz bržu audio pozadinu, video postaje dosta interesantniji i privlačniji.

4. Dodatna vrijednost u videu iza 5 sekunde
Ukoliko ste zadobili pažnju osobe u prvih 5 sec videa, savjetujem da se ta osoba ne razočara u nastavku. Nagradite je. U nastavku video poruke pokušajte dati dodatnu vrijednost za gledaoca, ciljanu publiku, koja je vaš potencijalni kupac ili korisnik usluga. Npr. navedite toj osobi promotivni kod za kupovinu na vašem online shopu gdje prilikom prve kupovine u određenom periodu može ostvariti popust od 10%. Ili za prijavu osobe na vaš email newsletter, gdje sakupljate vrijednu bazu kontakata, dajete određeni benefit.
Za video materijale savjetujem da se uradi titlovanje na jedan ili više jezika.

5. CTA - call-to-action
Na kraju videa ne zaboravite imati CTA (call-to-action) sa čime “zakucavate” i postižete krajnji cilj. CTA možete uvijek odrediti kao jedan dio puta do glavnog biznis cilja ali i kao glavni cilj (kupovina u online shopu).

Na liku ovdje pročitajte interesantno istraživanje na temu “Kako kreirati efektan video oglas za pojedine faze u procesu kupovine” a koje je objavljeno na jednom od meni relevantnijih portala za praćenje trendova i najava “Think with Google”.

Slični članci