For five

Najvažnije Google Ads metrike za osnovnu optimizaciju kampanja

Google Ads optimization metrics
Reading Time: 3 minutes

Koje su to najvažnije Google Ads metrike za optimizaciju kampanja? Ovo je prvo pitanje sa kojim ćete se susresti prilikom upoznavanja sa Google Ads oglašavanjem, a u nastavku ovog bloga ćete dobiti prave smjernice.

Prije svega, bitno je razlikovati različite ciljeve Google ads kampanja. U zavisnosti od toga da li sa određenom kampanjom želimo ostvariti što više online prodaja, poboljšati svjesnost o brendu ili privući nove posjete na websajt, bitne su različite metrike.

Sales kampanje

Mnogi webshopovi koriste Google oglašavanje kako bi poboljšali svoju prodaju. Jedan od načina da se navedeni cilj ostvari jesu svakako kampanje koje se optimiz prema ostvarivanju što većeg broja prodaja. Kod ovih kampanja kao najvažnije metrike se izdvajaju Conversion rate i Cost per conversion.

Conversion rate govori koliki je postotak akviziranih korisnika izvršio konverziju, odnosno u ovom slučaju online kupovinu. Svakom oglašivaču je veoma bitno da akvizirani posjetioci budu kvalitetni u smislu da kompletiraju kupovinu u nekom od svojih dolazaka na webshop.

Pored toga, važno je obratiti pažnju na prosječnu cijenu koštanja konverzije. Veliki broj konverzija sa visokom prosječnom cijenom koštanja vjerovatno neće značiti dobar rezultat, pa je iz tog razloga veoma bitno prosječnu cijenu koštanja konverzije držati što nižom.

Brand awareness i reach kampanje

Pored Sales kampanja, mnoge kompanije i brendovi koriste Google oglašavanje za povećanje svjesnosti o brendu, te za što veći doseg novih kampanja, odnosno novih komunikacija i poruka. Iako se na prvi pogled optimizacija ovih kampanja čini jednostavnom, postoji nekoliko metrika čijim poboljšanjem se kampanje mogu dodatno unaprijediti.

Prije svega, kod kampanja sa ovim ciljem je veoma bitan broj impresija i klikova, a pazeći na potkradanja i jalove klikove, oglašivači mogu sniziti prosječnu cijenu klika i prosječnu cijenu za hiljadu prikazivanja. Drugim riječima, što su dvije navedene metrike niže, ostvarit ćete više impresija i klikova za isti budžet. Osim toga, isključivanjem neželjenog sadržaja iz kampanja ćete vjerovatno poboljšati CTR, uz akviziranje kvalitetnijih posjetilaca.

Trenutno, najzastupljeniji oblici brand awareness i reach kampanja su Google Ads Display i Google Ads Video kampanje. Ukoliko želite da saznate više o tome kako napraviti video kampanju koja će plijeniti pažnju, kliknite ovdje i pročitajte najnovije Google smjernice za kreiranje kvalitetnih video oglasa.

Traffic kampanje

U nekim slučajevima, Google oglašivači kreiraju kampanje sa ciljem povećanja broja posjeta na određenom websajtu. Kod ovih kampanja je sve odmah jasno - što više klikova, to bolje.

Ukoliko se povećanje broja posjeta želi postići Display ili Video kampanjama, važne su metrike prosječnih cijena koštanja klika i hiljadu prikazivanja. Ali, kod kampanja sa ovim ciljem, veoma je važno da CTR bude što je moguće veći. CTR nam pokazuje odnos broja impresija i broja zabilježenih klikova, a veći broj klikova znači i veći broj posjetilaca što i jeste ultimativni cilj.

Pored navedenog, ukoliko se koriste Search kampanje, veoma važna metrika jeste Top of page rate. Ova metrika pokazuje postotak prikazivanja aktivnog Search oglasa u top 4 rezultata nakon izvršene Google pretrage. Možda se pitate zašto je u ovom slučaju bitniji Top of page rate od Impression sharea? Odgovor jeste da se na top 4 pozicije ostvaruje značajno bolji CTR u odnosu na ostale pozicije koje oglasi mogu zauzeti.

Dovoljno za početak Google oglašavnja i dobru optimizaciju?

Pazeći na prethodno navedene metrike, oglašivači mogu unaprijediti svoje Google Ads kampanje. Ipak, Google oglašavanje je puno zahtjevnije i kompleksnije, pa je zbog toga veoma bitno u obzir uzeti i druge metrike uz Googleove povratne informacije prilikom optimizacije kampanja.

U našem blogu o potrebnim alatima za početak Google oglašavanja možete saznati koji alati su još na raspolaganju oglašivačima za poboljšanje performansi kampanja i cjelokupnog oglašavanja. Ukoliko ipak svoje digitalno oglašavanje želite prepustiti nama, kontaktirajte nas kroz nekoliko jednostavnih klikova.