Uncategorized @bs

Kreirali smo viralnu priču i presreli publiku uz pomoć Google Adsa

Kako smo kreirali viralnu priču i presreli publiku uz pomoć Google Ads oglašavanja FOR FIVE dma
Reading Time: 2 minutes

Prije nekoliko godina susreli smo se sa izazovom kako pozicionirati partnera na temu njegove uže specijalnosti na tržištu na kojem postoji značajan broj konkurenata koji nude iste ili slične usluge. Od početka smo bili sigurni da je naš partner, prije svega, kompetentan u svom poslu, čak i najbolji, iz razloga što smo se privatno našli u situaciji gdje nam je trebala stručna pomoć, koju smo na kraju i dobili od našeg sadašnjeg partnera, i to na najvišem nivou. 

Zanimljivost je da uslugu koju naš partner nudi mnogo ljudi na našem podneblju čak pogrešno piše i izgovara. Zato smo postavili sebi izazov da napravimo nekoliko teza i došli na ideju gdje ćemo, u saradnji sa eksternim stručnim saradnikom, specijalistom iz ove oblasti, napisati stručne članke koji će publici biti prezentovani na razumljivom jeziku na web portalima. 

Dogovorenom dinamikom pisanja članaka i objavama na najposjećenijim portalima na tržištu nastojali smo informisati čitaoce o problemu s kojim se susreće veliki broj ljudi. Objave su se kroz nekoliko mjeseci nadovezivale jedna na drugu i davale jasniju sliku široj ciljanoj publici.

Najbitniji segment i fokus naše aktivnosti bio je na dobro kreiranoj strukturi Google Ads oglašavanja (Google Search network tekstualni oglasi) kao i predviđanju ponašanja krajnje ciljane publike.

Struktura Google Ads računa kroz postavljene Google Search tekstualne oglase jasno je odredila i uslove koje smo definisali kao konverzije (poziv na broj, uspješno poslani e-mail, ispunjavanje kontakt forme etc.). U periodima objava članaka na portalima pojačavali smo budžet za Google Ads oglašavanje kako bismo odgovorili upitima svih onih koji dodatno pretražuju relevantne pojmove nakon što, po našoj pretpostavci, pročitaju objavljeni PR članak. 

Kako smo kreirali viralnu priču i presreli publiku uz pomoć Google Ads oglašavanja

U razdoblju od 4 mjeseca postigli smo povećanje broja pravilno napisanih pretraga na pojam usluge koju naš partner nudi za cca 40%. U tom razdoblju smo ostvarili porast u broju željenih akcija svih relevantnih pojmova za čak 1.100%!

Različiti periodi oglašavanja su utjecali i na broj posjeta web stranici. Analizirali smo faktore koji su utjecali na smanjenje zainteresovanosti za jedan od PR članaka koji je objavljen na samom početku i time nastojali kroz svaku narednu objavu povećati zainteresovanost potencijalne publike. U cilju veće čitanosti, dodali smo konkretne pozive na akciju i skratili tekst članaka te tako uspjeli ostvariti veću posjećenost web stranici.

Jedan od pokazatelja da su posjetioci bili zainteresovani za dalje informacije i usluge je i povećanje ostalih metrika koje smo dobili uvidom u dodatne analitičke alate. Prosječno vrijeme koje su posjetioci proveli na web stranici je bilo duže za oko 85%! Smanjili smo i procenat odlazaka sa web stranice (Bounce rate) za oko 30%. Posmatrajući ove dvije metrike zaključili smo da smo dobili prave posjetioce na web stranici koje smo dodatno zainteresovali sadržajem.

Nakon četiri mjeseca realizacije planiranih aktivnosti došli smo do zaključka da smo uz sve poduzete akcije postigli odlične rezultate koje su našeg partnera, u odnosu na period prije početka realizacije aktivnosti i implementacije predložene strategije, visoko pozicionirali i izdvojili od konkurencije. Partner je bio zadovoljan, mi još više, jer smo uspješno savladali izazove sa kojima smo se susreli. Naučili smo da se u moru istih ili sličnih proizvoda i usluga na pravi način i uz pravu strategiju mogu ostvariti fantastični rezultati.

Ko ne riskira, taj ne profitira! Stoga, kontaktirajte nas i dozvolite da pomognemo i vašem biznisu da se dalje razvija.