Uncategorized @bs

Button ti je previše klikabilan?

FORFIVE dma blog: Button ti je previše klikabilan
Reading Time: 3 minutes

Svi se obradujemo kada vidimo da naše kampanje bilježe veliki broj konverzija. Ali, šta kada odjednom bilježe previše? 

Iris, kako misliš previše konverzija, zar konverzija ikada može biti previše? Slažem se, zvuči kao najbolji scenarij svake kampanje i teško je povjerovati da tu nešto nije okej. Međutim, ukoliko u kratkom periodu primijetite znatno veći broj konverzija od očekivanog, a posebno ukoliko zabilježene konverzije imaju nelogičnu korelaciju sa stvarnim konverzijama koje su se desile (npr. Zabilježeno je 30 online prodaja, ali u stvarnosti se desilo samo 5), ovo bi vam trebao biti signal za double check vaših postavki praćenja konverzija.

Ukoliko za praćenje konverzija na web stranici koristite GTM (Google Tag Manager), onda bi vaš prvi korak bio provjera postavki tagova za praćenje sporne konverzije.

Nedavno smo na Google Ads računu jednog od naših partnera primijetili da aktivni Google oglasi bilježe na web stranici značajan broj klikova na broj telefona klijenta. Zabilježeno je preko 100 klikova na broj telefona, dok smo od partnera dobili povratnu informaciju da su dobili poziv od samo nekoliko osoba.

Kako nam je ova informacija bila nelogična u odnosu na podatke koji su zabilježeni na Google Ads računu i u Google analitici, posumnjali smo da postoji greška u postavkama taga odnosno triggera u GTMu.

Preko debug modea u GTMu smo ponovno testirali klik na broj telefona i nismo primijetili da postoji problem sa istim. Svaki put kada bismo kliknuli na broj telefona partnera na njegovoj web stranici, u debug modeu bi bio zabilježen jedan klik odnosno jedna mikrokonverzija “Klik na broj telefona”. Kako sada već nismo bili sigurni gdje bi mogao biti problem sa tagom, krenuli smo u ispitivanje tagova za druge konverzije, međutim ponovno su sve konverzije bile zabilježene kako treba. 

I dalje smo vjerovali da negdje postoji problem pa smo krenuli sa brainstormanjem mogućih rješenja problema. Dodatnim testiranjem došli smo do zaključka da je postavljeni trigger bilježio mikrokonverziju “Klik na broj telefona” ne samo kada se klikne na broj telefona, već i kada se klikne na praznu pozadinu oko broja telefona (na više od pola vidljivog dijela web stranice).

Ovo je značilo da je jedan dio zabilježenih “Klik na broj telefona” mikrokonverzija zapravo nastao slučajno, tako što su posjetioci pri scrollanju i popunjavanju kontakt forme (koja se nalazila u targetiranom polju) slučajno aktivirali ovaj tag.

Kako smo riješili problem? Vratili smo se u GTM kako bismo vidjeli koji od postavljenih uslova za ovaj tag nije bio ispravan. Činilo se da je postavljeni trigger u tagu bio ispravan: Click Text “contains”  broj telefona partnera, međutim dodatnom provjerom primijetili smo da je element koji se nalazio na cijelom polju na kojem se bilježio tag zapravo sadržavao u Click Text varijabli broj telefona partnera. Što znači da je navedeni element sadržavao u varijabli (engl. contains) upravo ono što smo mi dali kao uslov.

Evo koju vrijednost je varijabla Click Text imala kada se klikne na button “Klik na broj telefona”:

vrijednost koju je varijabla Click Text imala kada se klikne na button “Klik na broj telefona”

S obzirom da je polje oko broja telefona u Click Text varijabli sadržavalo i druge podatke (email adresu, grad…), trigger smo ispravili tako što smo kao uvijet za aktiviranje triggera umjesto Click Text  “contains” postavili Click Text “equals” broj telefona partnera, te na taj način ograničili aktiviranje ovog triggera samo za klikove tačno na broj telefona.

Vrijednost varijable Click Text nakon što smo korigovali uslov za okidanje triggera za “Klik na broj telefona”:

S obzirom da je polje oko broja telefona u Click Text varijabli sadržavalo i druge podatke (email adresu, grad…), trigger smo ispravili tako što smo kao uvijet za aktiviranje triggera umjesto Click Text  “contains” postavili Click Text “equals” broj telefona partnera, te na taj način ograničili aktiviranje ovog triggera samo za klikove tačno na broj telefona.

Vrijednost varijable Click Text nakon što smo korigovali uslov za okidanje triggera za “Klik na broj telefona”:

Pouka bloga: analizirajte i vjerujte svojim instinktima. Ukoliko primijetite neke nelogičnosti u podacima, budite radoznali, provjerite da li su postavke bilježenja i praćenja podataka ispravne i pronađite potencijalno rješenje. Think outside of the box,  jer rješenje je možda baš tu, izvan containera. 😀 

Ukoliko imate problem sa praćenjem vaših konverzija na web stranici, potrebna vam je pomoć oko postavki vašeg GTM, Google Ads i Google Analytics računa ili želite početi sa oglašavanjem na Google mreži, znate kome se možete obratiti (provjerili smo tagove na ovoj stranici, znat ćemo koliko vas je kliknulo).

Slični članci