Google Display Responsive Ads specifikacije

Google Display Ads – specifikacije za kreiranje oglasa

google_display_responsive_ads_specifikacija

Display Ads specifikacija i preporuke

Preporučujemo da se bez primarnih formata digital display kampanja ni ne pokreće. Pod primarnim formatima display oglasa (eng. banner) smatramo oglase sljedećih dimenzija:

 • 300x250px
 • 320x100px
 • 300x600px
 • 336x280px
 • 970x250px
 • 728x90px

Ukoliko nemate mogućnost kreiranja posebno dizajniranih display oglasa preporučujemo korištenje RESPONSIVE oglasa. (Slike dole)

Responsive oglase preporučujemo koristiti i kao prateće oglase uz posebno kreirane dizajnerske oglase.

Specifikacija za kreiranje responsive oglasa:

Creative: Fotke (jpg ili png) u formatima 1200x628px i 1000x1000px.

Tekstovi uz responsive oglas:

 • Naslov (eng. headline) ne duži od 25 karaktera i do 5 headlines,
 • Dugi naslov (eng. long headline) do 90 karaktera (samo jedan) i
 • Opis (eng. description) do 90 karaktera i do 5 opisa.

Preporučujemo i korištenje ostalih formata posebno kreiranih dizajnerskih oglasa:

 • 120x600px
 • 160x600px
 • 200x200px
 • 250x250px
 • 300x50px
 • 300x200px
 • 320x50px
 • 468x60px
 • 970x90px

Detaljne specifikacije možete pronaći na narednim linkovima:

Preporučujemo da posebno dizajnirane display oglase u formatu HTML testirate putem online dostupnih alata:

Bitne napomene

Kod Google Ads platforme je bitno obratiti pažnju da oglasi (statični ili animirani) ne smiju biti teži od 150kb.
U slučaju da se radi o animiranim oglasima, isti ne smije imati animaciju dužu od 30sec. u totalu (sa ili bez loopa).
U slučaju Google Ads platforme animirani oglasi ne smiju sadržavati clickTag u svom kodu.

Kod Display & Video 360 ili Campaign Managera je moguće koristiti oglase težine i preko 150kb – statične ili animirane. Preporučujemo do 500kb.
Animirani oglasi nemaju ograničenje kod trajanja animacije i ista može biti beskonačno.
Animirani oglasi korišteni na ovim platformama u svom kodu moraju sadržati integrisani clickTag do URL landing pagea.

bs_BA